Naši práci vykonáváme také za přispění několika silných partnerských organizací, se kterými spolupracujeme:

PERSPEKTIVA Praha s. r. o.
http://www.perspektivapraha.cz
Slávy Horníka 1022/16, 150 06 Praha 5

PERSPEKTIVA Praha je pražská personálně vzdělávací společnost, která se specializuje na kvalifikované vyhledávání zaměstnanců nižšího, středního a vyššího managementu firmy. Služby PERSPEKTIVy Praha jsou široké - od přímého vyhledávání pracovníků na specializované pozice, přes vstupní a specifické školení, až po psychologické a odborné testování. Filozofií společnosti je dlouhodobá spolupráce založená na maximálně profesionálním, seriózním a individuálním přístupu ke klientům.

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
http://www.nfozp.cz
Bohuslava ze Švamberka 4, 140 00 Praha 4

Aktivity Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NF) pokrývají celé území České republiky. Hlavním posláním NF je cíleně pomáhat, informovat, podporovat a spojovat zdravé a nemocné, při podpoře zaměstnávání osob s handicapem. NF je jediným nadačním fondem v ČR, který se zabývá výhradně problematikou zaměstnávání postižených osob.

Dívčí katolická střední škola
http://www.divciskola.cz
Platnéřská 4, 110 00 Praha 1

Dívčí katolická střední škola nabízí vzdělání v několika oborech sociální oblasti - např. charitativní služby, rekvalifikační kurzy pracovníků v sociálních službách apod. Pracovníci školy kladou velký důraz nejen na kvalitní vzdělání, ale i na vzájemné mezilidské vztahy. Škola jako taková je malá, a proto v ní vládne takřka rodinná atmosféra s důrazem na individuální přístup.