Občanské sdružení 4PEOPLE bylo založeno v roce 2007 s cílem posilovat utváření občanské společnosti, a to zejména podporou aktivit směřujících ke zlepšení situace sociálně vyloučených obyvatel.

Naším posláním je ...
- podpora evropského sociálního dialogu;
- potlačování diskriminace;
- podpora rovných příležitostí;
- realizace sociálních projektů spojených s aktivní politikou zaměstnanosti;
- příprava specifických seminářů a konferencí;
- podpora regionálního rozvoje;
- rozvoj neziskových organizací a obcí v ČR;
- poradenství v problematice projektového řízení.

Občanské sdružení 4PEOPLE bylo založeno z důvodu zaujetí jeho členů o oblast propagace nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a považují tuto práci jako poslání. Také proto bylo rozhodnuto o specializaci aktivit sdružení do oblasti znevýhodněných či vyloučených obyvatel na trhu práce v České republice.

Mezinárodní spolupráce
Na mezinárodním poli se zapojujeme prostřednictvím mezinárodního partnerství jako organizace podporující rozvoj sociálních, vzdělávacích, kulturních a uměleckých aktivit v ČR v projektech spolufinancovaných programy Lifelong Learning Programme (Leonardo da Vinci, Grundtvig), Progress aj.

Členové týmu 4PEOPLE o. s. mají zkušenosti z oblasti řízení a přípravy projektových záměrů na národní i mezinárodní úrovni z pozice hlavních projektových manažerů.